Titulní strana Vnitřní toalety Portable Flush WC Large

Portable Flush WC Large

pro malé děti na noc / pro kempaře / pro řemeslníky na stavbách / pro chataře /
pro staré obtížně pohyblivé či nemocné lidi

Mobilní toalety Potable Flush WC Large sestávají ze dvou snadno a rychle oddělitelných zásobníků, horního pro vodu na splachování a spodního pro odpad. Před použitím mobilní toalety Portable Flush WC Large se otevře hermetická záklopka zabraňující zápachu a po použití se spláchne několikerým zapumpováním výkonnou pumpičkou. Odpad je ve spodním zásobníku účinně rozkládán dezinfekčním prostředkem Instablue. Ten ničí rychle a trvale bakterie a viry a zabraňuje tvorbě plynů. Přitom neobsahuje formaldehyd a je biologicky rozložitelný a tím i přátelský pro životní prostředí. Zaplnění odpadního zásobníku lze snadno kontrolovat pohledem přes průsvitný uzávěr. Po naplnění odpadního zásobníku se oba zásobníky oddělí , odpadní zásobník se vyprázdní a horní zásobník se naplní čerstvou vodou. Oba zásobníky jsou vybaveny integrovaným držadlem a lze s nimi snadno manipulovat jako s kanystrem. Prostor pro ukládání.

Základní údaje:

Rozměry: 41 x 50 x 45 cm
Hmotnost: 5,3 kg
Objem horní nádrže: 18 l
Objem dolní nádrže: 20 l (pro cca 50 spláchnutí)
Náplň: ekologická kapalina Instagreen
Portable Flush Large   Portable Flush Large   Portable Flush Large  


Příprava před použitím (obrázky 1 až 3 dole)

 1. Položte přenosné WC na jeho přední stranu tak, aby uzávěr (e) vypouštěcí nádrže odpadních vod (spodní nádrž) byl ve svislé poloze. Sejměte uzávěr (e) a nalijte Instablue, přitom dodržujte předpisy týkající se dávkování. Vraťte uzávěr (e) zpět na místo a pevně ho utáhněte. Dávkování: INSTABLUE - 1 víčko od Instablu na 2L odpadu. Tj. počítáme-li, že zcela naplníme odpadní nádrž 20L odpadu, je třeba dát před použitím do spodní nádrže 10 víček koncentrátu.
 2. Dejte WC zpět do vod. polohy a sejměte uzávěr (b), který je umístěn na pravé zadní straně nádrže s čistou vodou. Naplňte nádrž čistou vodou až do výše hladiny, která se nachází těsně pod plnicím hrdlem na čistou vodu. Do nádrže s čistou vodou nalijete čistící prostředek Instagreen. Dávkování: INSTAGREEN - přidejte plné víčko přípravku Instagreen na každých 10L splachovací vody.
Portable Flush Large   Portable Flush Large   Portable Flush Large  

Fungování (obr. 1)

 1. Po napuštění vody do klozetové mísy stiskněte tlačítko pumpičky (a) nahoru nebo dolů.
 2. Před použití zatáhněte za páčku uzavíracího šoupátka (c) a otočte s ní doprava.
 3. Pro spláchnutí klozetové mísy stiskněte jednou nebo vícekrát pumpičku (a).
 4. Opět uzavřete uzavírací šoupátko tím, že otočíte páčku (obr. C) ve směru hodinových ručiček, abyste jej umístili do zablokované pozice.

Vyprázdnění nádrže (obrázek 2 a 3)

Nádrž odpadních vod je nutné vyprázdnit dostane-li se obsah přibližně 1,5 cm pod uzavírací šoupátko.

 1. Ujistěte se , že uzavírací šoupátko je opravdu uzavřené (obr. 1, poloha C). Jednu nádrž od druhé oddělíte tak, že spodní nádrž zablokujete, poté zdvihněte horní nádrž s čistou vodou a otočíte proti směru hodinových ručiček (viz obrázek č. 2).
 2. Pro přenesení spodní nádrže na určené místo použijte zabudované držadlo (obr.3/f).
 3. Sundejte uzávěr (obr.3/d) a vylijte obsah spodní nádrže. Abyste zabránili stříkání obsahu spodní nádrže, lijte obsah pomalu.
 4. Přidejte čistou vodu, uzávěr (obr. 3/e) dejte zpět na jeho místo a zatřeste nádobou, abyste ji vypláchli.
 5. Sejměte uzávěr a vylijte vodu použitou pro vypláchnutí. Vraťte uzávěr zpět na místo a pevně ho utáhněte. Poté složte dohromady nádrž na čistou vodu (horní) a spodní nádrž.
 6. Před dalším použitím, zopakujte postup dle „Příprava před použitím“
© 2009 - 2011 Eko Delta | Výroba, prodej a pronájem ekologických WC |  Zelená 855, 552 03 Česká Skalice, info@ekodelta.cz, http://www.ekodelta.cz
Titulní strana  |  Kontakt  |  Objednávka  |   Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2396
Tel: +420 491 453 112  |  Mobily: +420 724 562 777, +420 602 411 666  |  tel./fax: +420 491 452 883 webdesign Wixtrix